Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie wprowadzone w ramach Tarczy antyinflacyjnej.  W 2022 r. zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny. Celem dodatku jest częściowa rekompensata wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

                                                                                                                                 

Dla kogo jest dodatek?

O dodatek osłonowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy w domu prywatnym. Ważne jest natomiast spełnienie kryterium dochodowego przez gospodarstwo domowe. Świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

O dodatek można wystąpić od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.

W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Jakie kryteria należy spełnić aby otrzymać dodatek osłonowy?

Dodatek przysługuje gospodarstwom:

 • jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza kwoty 2100 zł netto,
 • wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza kwoty 1500 zł netto.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia tzw. zasada „złotówka za złotówkę”.

Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona według zasady złotówka za złotówkę  będzie niższa niż 20 zł, dodatek  nie przysługuje.

Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W  przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2020 r.
 • od 1 sierpnia do 31 października – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2021 r.

Dodatki  osłonowe z wniosków złożonych od 10 do 31 stycznia 2022 roku wypłacane będą w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 31 marca 2022 roku oraz do dnia 2 grudnia 2022 roku.

Dodatki osłonowe z wniosków złożonych od 1 lutego 2022 roku będą wypłacane jednorazowo.

 

Informacja dla emerytów i rencistów!!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że istnieje możliwość pobrania z ZUS

-  zaświadczenia o wysokości pełnej (9%) składki zdrowotnej od emerytury/ renty za 2020 rok lub złożenia oświadczenie w tym przedmiocie

Złożenie powyższych dokumentów przyspieszy realizację wypłaty dodatków osłonowych.

Jaka jest wysokość dodatku osłonowego?

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przyznanie dodatku informacyjnego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacje o przyznaniu dodatku wysyłane będą na adres mailowy, wskazany we wniosku o dodatek osłonowy.

Gdzie złożyć wniosek?

Osobiście

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; Płock, ul. Zgliczyńskiego 4;
 2. Dział Dodatków Mieszkaniowych; Płock, 3-Maja 16;
 3. Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, ul. Stary Rynek 1 (wejście od ulicy Zduńskiej);

za pośrednictwem poczty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział Dodatków Mieszkaniowych

09-400 Płock, ul. 3-maja 16

w formie elektronicznej:

za pośrednictwem  Portalu ePUAP –   /mopsplock/SkrytkaESP

 

Tu możesz pobrać druk wniosku o dodatek osłonowy:

Dodatek osłonowy.PDF(272KB)

 

Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy:

Wskazowki-jak-wypelnic-wniosek-o-dodatek-oslonowy-1642169877.pdf(160KB)