Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zadania Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności

WAŻNE

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku informuje, iż zgodnie z art. 15h ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, z późn. zm.), orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, których ważność upłynęła po 8 marca 2020 r. zachowują ważność na mocy tej ustawy do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z art. 15h ust. 2 ww. ustawy karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.), tj. wydane osobom niepełnosprawnym, zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Zgodnie z art. 15h ust. 3 ww. ustawy karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, tj. wydane placówkom zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.


 • Orzekanie o niepełnosprawności.
  Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest osobie w wieku do 16 roku życia. Aby otrzymać takie orzeczenie należy złożyć odpowiedni wniosek, zaświadczenie o stanie zdrowia oraz posiadaną dokumentację medyczną. Posiadanie orzeczenia uprawnia do korzystania z różnych form pomocy.
 • Orzekanie o stopniu niepełnosprawności.
  Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane jest osobie w wieku od 16 roku życia. Aby otrzymać takie orzeczenie należy złożyć odpowiedni wniosek, zaświadczenie o stanie zdrowia oraz posiadaną dokumentację medyczną. Posiadanie orzeczenia uprawnia do korzystania z różnych form pomocy.
 • Legitymacja osoby niepełnosprawnej.
  Legitymację osoby niepełnosprawnej wydaje się na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Aby otrzymać legitymację należy złożyć odpowiedni wniosek, zdjęcie i oryginał orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (do wglądu). Posiadanie legitymacji uprawnia do korzystania z różnych form pomocy, np. ulgowych przejazdów komunikacją miejską.

 • Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej.
  O kartę parkingową może starać się zarówno osoba niepełnosprawna, jak i placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Karta parkingowa upoważnia parkowanie samochodu na specjalnie oznaczonych miejscach. 

Kontakt:

 • siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności:
  MOPS w Płocku przy ul. Zgliczyńskiego 4 (parterowy budynek z podjazdem)
 • tel. 603605928

Dokumenty do pobrania: